ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗΣ  Υπέρμετρα μεγαλειώδης, η ερειπωμένη Βυζαντινή πόλη πλαταίνει τη θύμηση μέσα στις διαδρομές των καιρών και βαθαίνει την Ελληνική ψυχή μέσα στις ενατενίσεις της ιστορίας. Σμιλεμένη στον κατάφυτο λόφο η Μεσαιωνική πόλη προϋπήρχε αιώνες πριν από το 15ο αι. και κατέστη σημαντικό Βυζαντινό κέντρο της Μάνης. Ο Κων/νος Παλαιολόγος διέθετε Βυζαντινή Φρουρά στο κάστρο της Καρυούπολης που ήταν και έδρα Επισκόπου. Σήμερα τα σπουδαιότερα απομεινάρια που συναντάμε στη Βυζαντινή «Νεκρούπολη» που παρήκμασε μετά την πτώση του Μυστρά - είναι τα εξής: 
 Τμήμα του επιβλητικού Πύργου με τους λαξεμένους λίθους, τα πλατιά τοιχία και την υπερυψωμένη πόρτα, διακρίνουμε στην ανατολική πλευρά του κάστρου.  ΒΔ. του Πύργου ένα εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο. Δίπλα στο Επισκοπείο - στη βόρεια πλευρά -  ο Αγ. Γεώργιος και νοτιότερα του επισκοπείου ο Αγ. Νικόλαος του 13ου αι. Ερειπωμένοι ναοί - Τάφοι - στέρνες - λατομεία  κ.α. Τέλος έξω από το κάστρο ΝΑ. του Πύργου βρίσκονται 2 ναοί και άλλοι 2 ΒΔ. και ΝΑ. του κάστρου. Στις πλαγιές έξω από το κάστρο, διακρίνουμε ίχνη από κτίσματα, τάφους, στέρνες, λατομεία κ.α.

Το Κάστρο απο ψηλά
Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο.

Μέρους του Κάστρου και ο Αγ. Νικόλαος

Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο.

Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο.

Το εσωτερικό του ντυπωσιακου ορθογώνιου κτίσματος

Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο.

ίχνη από κτίσματα και μέρος του Κάστρου

Μέρους του Κάστρου

ίχνη από κτίσματα

Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο.

Μέρος του Κάστρου

Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο.

ο Ι.Ν. Αγ Γεωργίου

Γενική άποψη του Κάστρου

Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες, που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους, εχρησιμοποιείτο μάλλον για επισκοπείο.μέρος του Κάστρου


Στον κατάφυτο λόφο διακρίνετε μέρος του τοίχους του Κάστρου


στον κατάφυτο λόφο διακρίνετε μέρος του τοίχου του Κάστρο και το Επισκοπείο

ο Αγ. Νικόλαος εντός του Κάστρου

ο Αγ. Νικόλαος εντός του Κάστρου

Το εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα και το καμπαναριό του Αγ. Γεωργίου

Γενική άποψη του Κάστρου

Εσωτερικό του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου

Δεν υπάρχουν σχόλια: