ΚΑΦΙΟΝΑ

Οικισμός 25 κατοίκων του ΔΔ Δρυάλου του Δήμου Ανατ. Μάνη . Βρίσκεται επί του δρόμου Αρεόπολης - Βάθειας, 1Km βόρεια από το Αγγειαδάκι. Ξεχωρίζει το σπήλαιο «Κουκούρι» ή «Κουκουρότρυπα» που βρίσκεται 1.5Km Ν.Δ. του οικισμού Καφιόνα. Οικισμός με παραδοσιακό χρώμα και με αξιόλογους ναούς όπως οι Αγ. Θεόδωροι (δυτ. και έξω από το χωριό) , σταυροειδής, δικιόνιος μετά τρούλου ναός του 12ου αι. (με Ιωνικά κιονόκρανα και ίχνη τοιχογραφιών) και ο Αγ. Βασίλειος του 13ου αι.με τοιχογραφίες. 
Σήμερα στην Καφιόνα υπάρχουν Ξενώνες και πάρα πολλά νέα σπίτια η παλιά τα οποία έχουν επισκευαστεί.
Δεν υπάρχουν σχόλια: