ΒΥΣΚΙΝΑ


ΒΙΝΤΕΟ ΒΥΣΚΙΝΑΣ : https://www.youtube.com/watch?v=FBWi_xUdKmk ·

Ερειπωμένα σπίτια στη Βυσκίνα
Κτίρια στην Βυσκίνα
Ερείπια στη Βυσκίνα, αχνόφαίνεται στο βάθος αριστερά στην κορφή η Φανερωμένη, οικογενειακό εκκλησάκι.
ΒΥΣΚΙΝΑ
Ταξιάρχης στη Βυσκίνα.
Ταξιάρχης στη Βυσκίνα.
Ταξιάρχης στη Βυσκίνα.
Ερείπια στην Βυσκίνα
Ερείπια στην Βυσκίνα

Καταπλακωμένο σπίτι από την κατολίσθηση στη Βυσκίνα.
Ερείπια στη Βυσκίνα.
Ερείπια στην Βυσκίνα
Ορατά τα σημάδια της κατολίσθησης στη Βυσκίνα.
Ερείπια στη Βυσκίνα.
Ζωγραφιά...
Ερείπια στην Βυσκίνα
θέα απο Βυσκίνα
Εγκαταλελειμμένα σπίτια στη Βυσκίνα και στο βάθος οι Κάποι.
Στο μονοπάτι για την Βυσκίνα υπάρχει πάγκος και τραπεζάκι από τσιμέντο για ξεκούραση …
Καταπλακωμένο σπίτι από την κατολίσθηση στη Βυσκίνα.
Ζωγραφιά...
Θεα απο Βυσκίνα.
Εγκαταλελειμμένα σπίτια στη Βυσκίνα και στο βάθος η Μεσα Μάνη.
Κτίρια στη Βυσκίνα και στο βάθος ο Κάβος Γκρόσο
Ερείπια στην Βυσκίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: