ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ


Το 1700 αναφέρεται ως Archondio από τον Β. Παναγιωτόπουλο με 49 κατοίκους από τους οποίους οι 16 ήταν άνδρες.
Μετά από 100 περίπου χρόνια αναφέρεται από τον Νικήτα Νηφάκη (Κουγέας, σ. 107).
Λακωνικαί Σπουδαί, τόμ. Α΄. σ. 368, αναφέρεται ότι ανήκε στην επισκοπή Μαλτσίνας.
Πελοποννησιακά, τόμ. Β΄, σ. 118, αναφέρεται ότι γειτόνευε με τους Τουρκοβαρδουνιώτες.
www.etlasp.gr/images/1-a.doc
Δεν υπάρχουν σχόλια: