ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ


...στο δρόμο προς Μέζαπο.
Στον ημιερειπωμένο μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιος Γεώργιος Μίνας ανακατασκευάσθηκε η καμάρα που είχε καταρρεύσει, έγιναν τοπικές ανακτίσεις και αρμολογήματα και διαμορφώθηκε με πλακόστρωση ο άμεσος περιβάλλων χώρος. Οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε την Εφορεία και δαπάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μίνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: