ΜΑΡΜΑΡΙ / ΧΑΡΑΚΕΣ, ΠΥΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ

 ΜΑΡΜΑΡΙ, Ο Ισχυρός πολυόροφος πύργος του οχυρού συγκροτήματος Γρηγορακάκη χτισμένος στην τοποθεσία (Χάρακες)

Ο Πύργος του Γρηγορακάκη στην τοποθεσία 'Χάρακες' όπως φαίνεται από το Μαρμάρι, στη μέσα Μάνη
Δεν υπάρχουν σχόλια: