ΤΣΙΧΟΒΑ

Μετά τον Καρβελά με κατεύθυνση προς Κονάκια, Μυρσίνη, αριστερά του δρόμου και ακριβώς απέναντι από τα "Θωμιάνικα" στον οικισμό "Γεφυράκι", πάνω σε μικρό ύψωμα υπάρχει αυτός ο μικροσυνοικισμός με την ονομασία Τζουμιάνικα της Τσιχοβάς, για την ακρίβεια λέγεται Τσιχοβά (τόπος των σταφυλιών) λίκνο της οικογένειας Τσουμάκου. Ο οικισμός είναι διατηρητέος. Υπάρχει σωζόμενη ημερομηνία σε ένα πύργο η 30η Απριλίου του 1849.

Πληροφορίες: Ελένη Τζικάκου


Δεν υπάρχουν σχόλια: