ΠΡΟΣΗΛΙΟ, ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΟ Πύργος του Πατριαρχέα είναι ένα από τα Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία της Δυτικής Μάνης. Βρίσκεται στο χωριό Προσήλιο  και είναι ένας στενός, ψηλός, πέτρινος πύργος, όπως είναι το χαρακτηριστικό όλων των πυργόσπιτων στην περιοχή.
Κατασκευάστηκε από πέτρινη πρώτη ύλη από τη γύρω περιοχή και η κάτοψή του είναι σχεδόν σωστό τετράγωνο. Επρόκειτο κατά βάση για αμυντικό πύργο, όπως αποδεικνύεται και από τα παράθυρά του, που είναι στενά και μικρά.
Στον Πύργος του Πατριαρχέα κατοικούσε ο προεστός της περιοχής, σύμφωνα με το πολύ συγκεκριμένο δίκαιο και την παράδοση της Μάνης.
Ειδικά οι Πύργοι στη Μάνη έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία στους άγραφους κανόνες και τους κώδικες της περιοχής: Το ύψος υποδήλωνε την κοινωνική θέση της οικογένειας, ενώ παρατηρούνταν και το φαινόμενο οι ισχυρές οικογένειες να επιβάλλουν το «χαμήλωμα» ή το γκρέμισμα άλλων πύργων.
Ο Πύργος του Πατριαρχέα στο Προσήλιο εντάσσεται και αυτός με τη σειρά του στη γνωστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Μάνης.

«Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθή ο Πύργος του Γ. Πατριαρχέα, κείμενος εις Προσήλιον Καρδαμύλης (Μάνη), ως Ιστορικόν Διατηρητέον Μνημείον, καθ' όσον είναι ιστορικώς ενδιαφέρον και διατηρείται εις καλήν κατάστασιν.»ΥΑ 13569/5-6-1969 - ΦΕΚ 394/Β/17-6-1969

 «Ορίζουμε περιβάλλοντα χώρο προστασίας ακτίνας 25μ., γύρω από τον Πύργο Πατριαρχέα, κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο που βρίσκεται στην κοινότητα Προσηλίου, επαρχίας Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας.»ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/52912/2066/11-12-1998 - ΦΕΚ 1302/Β/31-12-1998

Δεν υπάρχουν σχόλια: