ΚΟΥΛΟΥΜΙ

Μικρός οικισμός της κοινότητας Μίνας, δυτικά από το Αγγειαδάκι, στην κορυφή χαμηλού υψώματος. Ο ναός των Ασωμάτων, σταυροειδὴς ἐγγεγραμμένος ναὸς μὲ τροῦλο, ποὺ διασῴζει στο ἐσωτερικὸ τοῦ λίγες τοιχογραφίες τοῦ 13ου καὶ τοῦ 14ου αἱώνα

ΒΙΝΤΕΟ  https://www.youtube.com/watch?v=3m_KZPQ4aEk

Βυζαντινή εκκλησία των Ασωμάτων του 12ου αιώνα στο Κουλούμι


Προσθήκη λεζάνταςΠροσθήκη λεζάντας

Δεν υπάρχουν σχόλια: