ΛΑΓΟΥΔΙΕΣ


Οι πρώτοι κάτοικοι -οικογενειες έφυγαν από την Κιππουλα , λόγω οικογενειακών διαφόρων περί το 1870.
Οι οικογένειες που μετώκησαν ήταν :Νικολινακος ,Παυλακος ,Γεωργαντζακος, Χορβαλακος και Μιχαλόπουλος.
Το πρώτο κτίριο που κτίστηκε με χρήση ασβεστοκονιαματος το 1872 ήταν ο Πύργος που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού .
Όπως έλεγαν οι παλαιότεροι ο Πύργος αυτός κτίστηκε σε μια νύχτα για να μην εμποδιστεί το κτισιμο του από τις εχθρικές οικογένειες της Κιππούλας που ήταν ισχυρότερες ( περισσότεροι Γκραδες)
Πριν από την ανέγερση του Πύργου είχαν κτισθεί με δόμηση ξερολιθιάς η Αγία Κυριακή ( σώζονται τα ερείπια ) και άλλα κτίσματα τα οποία κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους ανεγέρθηκαν τις 10ετίες του 1870 και 1880 τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα . Εκτός από την Αγία Κυριακή σώζεται και το σπίτι του Γαλανακου που είναι και αυτό δομημένο με τη μέθοδο της ξερολιθιας.
Οι Λαγουδιες μέχρι το 1912 εφέρετο ως Ξεμόνι της Κιπούλας και γι΄αυτο το λόγο δεν αναφέρεται ξεχωριστά στα ΦΕΚ(1837 και 1841). Το 1912 με το Β.Δ 31-8-1912 (ΦΕΚ261/1912 τ.Α΄) έγινε οικισμός της Κοινότητας Κούνου
Η μεταβολή του αριθμού των κατοίκων
1920 άτομα 35
1928 άτομα 28
1940 άτομα 31
1951 άτομα 41
1961 άτομα ;
1971 άτομα ;;
1981 άτομα 7
1999 άτομα 2
2001 άτομα 2
Δεν υπάρχουν σχόλια: