ΜΠΡΙΚΙ, ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΓΟΥΔΗ

ΜΠΡΙΚΙ. Ο αμυντικός πύργος των Λαγουδιάνων. Σύμφωνας με όλες τις ενδείξεις, είναι έργο του τέλους  του 18ου ή αρχών του 19ου αιώνα.

 

Δίπλα από τον πύργο βρίσκεται η στιβαρή πυργοκατοικία στου Γκλεγκέ, εργο του 1867. Η κατασκευή είναι εξαιρετικά επιμελημένη. Έχουν  χρησιμοποιηθεί μακρόνια ως δοκάρια ενώ με βότσαλα έχουν στρωθεί τα πατώματα ορισμένων αιθουσών.


Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ , ΔΙΠΛΑ Η ΠΥΡΓΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΚΛΕΓΚΛΕ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ

ΜΠΡΙΚΙ, ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΓΟΥΔΗ
ΜΠΡΙΚΙ, ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΓΟΥΔΗ

Η ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΥΡΓΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ , ΕΡΓΟ ΤΟΥ 1867. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ. ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΚΡΟΝΙΑ ΩΣ ΔΟΚΑΡΙΑ ΕΝΩ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΩΘΕΙ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.


Η ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΥΡΓΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ , ΕΡΓΟ ΤΟΥ 1867. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ. ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΚΡΟΝΙΑ ΩΣ ΔΟΚΑΡΙΑ ΕΝΩ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΩΘΕΙ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: