ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΤΣΕΡΙΑ)

Μικρός οικισμός των Μπαρδουνοχωρίων, από τα τουρκομπαρδουνιώτικα (δηλ. αυτά στα οποία κατοικούσαν Τουρκοι, αλλά και Ελληνες). Η μικρή εκκλησία του Αγίου Πέτρου και Παύλου, είναι η κεντρική εκκλησία του μικρού οικισμού της Αγίας Μαρίνας. Επίσης ξεχωρίζουμε την βυζαντινή εκκλησία της Κοίμησης (λίγο έξω από το χωριό).


Αγιος Πέτρος και Παύλος
Η μικρή εκκλησία του Αγίου Πέτρου, είναι η κεντρική εκκλησία του μικρού οικισμού της Αγίας Μαρίνας. Λέγεται ότι έχει χτισθεί πάνω στα θεμέλια παλαιού τουρκικού τζαμιού.

Φεύγοντας από το χωριό της Αγίας Μαρίνας προς Αρνα, θα κάνουμε αμέσως αριστερά στον πρώτο χωματόδρομο, για να μας οδηγήσει σε περίπου 1 χλμ. στον όμορφο Βυζαντινό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Φεύγοντας από το χωριό της Αγίας Μαρίνας προς Αρνα, θα κάνουμε αμέσως αριστερά στον πρώτο χωματόδρομο, για να μας οδηγήσει σε περίπου 1 χλμ. στον όμορφο Βυζαντινό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Στη βυζαντινή εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στα Τσέρια, βρίσκεται και το κοιμητήριο του χωριού
Δεν υπάρχουν σχόλια: