ΝΕΟΧΩΡΙ
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ


Το µελισσοκοµείο του Νεοχωρίου

Το µελισσοκοµείο του ΝεοχωρίουΤο µελισσοκοµείο του Νεοχωρίου αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα µελισσοκοµικής µονάδας της υπαίθρου, βιοτεχνικής κλίµακας.  Η ακριβής χρονολόγησή του, σε συνδυασµό µε την καλή κατάσταση διατήρησης, επιτρέπουν την ανασύσταση της εικόνας µίας παραγωγικής εγκατάστασης στη µεταβυζαντινή εποχή, η οποία µπορεί, σε κάποιο βαθµό, να αντικατροπτίζει επιβίωση παλαιότερων µορφών.
Το κτίσµα που παρουσιάζεται είναι τετραώροφο, µε µακρόστενη διάταξη σειρών θυρίδων και οροφή επίπεδη, καλυπτόµενη µε κεραµίδες. Διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα που καταγράφονται στη Μάνη λόγω δύο ξεχωριστών χαρακτηριστικών του, της απόδοσης διακοσµητικών στοιχείων και της χάραξης χρονολογιών. Στις πλάκες των καλυµµάτων ορισµένων θερίδων χαράσσονται ή ζωγραφίζονται φυτικά µοτίβα και θρησκευτικά σύµβολα προκειµένου να εκφράσουν την καλλιτεχνική διάθεση του κατασκευαστή, αλλά κυρίως, για να προσδώσουν µια «µεταφυσική» διάσταση στο χαρακτήρα του κτίσµατος.
Η παλαιότερη χαραγµένη χρονολογία αναφέρει το έτος 1782 και η πιο σύγχρονη την ηµεροµηνία 13 ΙΟΥΛΗΟΥ 1880. Τις επιγραφές αυτές συνοδεύουν τα χαραγµένα επίσης γράµµατα ΒΧVI (;) και ΙΣ ΧΣ Ν Χ. γεγονός που τις συνδέει µε µία προσπάθεια µνηµόνευσης της εγκατάστασής τους.
Η µελισσοκοµία στη Μάνη ήταν διαδεδοµένη και µάλιστα φηµιζόταν για την εκλεκτή παραγωγή της (Κόµης 1995, 28). Μαρτυρίες για την τοπική παραγωγή και το εξαγωγικό εµπόριο του µελιού και του κεριού σώζονται από περιηγητές που επισκέφτηκαν τη χερσόνησο από τον 18ο αι. και εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα των τοπικών µελισσοκοµικών προϊόντων. Σε συνδυασµό µε τα κτηριακά κατάλοιπα που σώζονται και µέχρι τώρα έχουν καταγραφεί, η µεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων κτηνοτροφικών µονάδων παρατηρείται στο βόρειο τµήµα της Μάνης, λόγω πιθανόν προσφορότερων γεωµορφολογικών, κλιµατολογικών αλλά και οικονοµικών παραγόντων.
Είναι άγνωστο σε ποιον κατέληγε η οµολογουµένως µεγάλη παραγωγή µιας τέτοιας εγκατάστασης. Σύµφωνα µε ό, τι συνέβαινε γενικά µε τα προϊόντα της Μάνης και µέχρι την κατάλυση της ισχύος των τοπικών καπετάνιων, το µεγαλύτερο ποσοστό των αγαθών το προσεταιρίζονταν οι ίδιοι. Ίσως αργότερα, στα τέλη του 19ου αι., το κτίσµα να περιήλθε στην κατοχή κάποιου ιδιοκτήτη ο οποίος θέλησε να µνηµονεύσει την αλλαγή στη διαχείριση του κτίσµατος ή ενδεχοµένως, την ανακαίνιση κάποιων τµηµάτων του, χαράζοντας την ηµεροµηνία του γεγονότος (1880). Όπως και να έχει, σαν σύνολο, το µελισσοκοµείο στο Νεοχώρι αποτελεί ένα ξεχωριστό δείγµα βιοτεχνικού κτίσµατος, το οποίο συνδυάζει έντονη παραγωγική δραστηριότητα, παράλληλα µε την έκφραση καλλιτεχνικού αισθήµατος και θρησκευτικού πνεύµατος.
http://www.elliniko-panorama.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: