ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΥΡΓΩΝ


ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΩΝ

 (από το βιβλίο ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ, Φρουροί από πέτρα, Nικόλαου Βασιλάτου) 

ΣΧΗΜΑ 1: 

Πύργος τετράπλευρος, ορθογώνιος
ΣΧΗΜΑ 2:

Πύργος τετράπλευρος χτισμένος κανονικά με τη μία από τις 4 όψεις του ψηλότερη από τις άλλες τρεις, οι οποίες σκεπάζονται με δίριχτη στέγη που ακουμπά στην υπεριψωμένη πλευρά ώστε να μη διακρίνεται. Η ψηλότερη πλευρά ήταν η πλέον εκτεθειμένη σε ενδεχόμενες επιθέσεις.

ΣΧΗΜΑ 3:

  Ο πύργος τοποθετείται στη συνέχεια του άξονα που διατρέχει το μήκος του ορθογωνικού σπιτιού.
ΣΧΗΜΑ 4:

Πύργος και σπίτι σχηματίζουν σε κάτοψη ορθή γωνία. Η είσοδος του σπιτιού είναι στην εσωτερική πλευρά της ορθής γωνίας.
ΣΧΗΜΑ 5:

  Ο πύργος είναι τοποθετημένος στο μέσο της μιας από τις δύο μεγαλύτερες πλευρές του ορθογωνικού σπιτιού ώστε η κάτοψη πύργου και σπιτιού να σχηματίζει Τ.
ΣΧΗΜΑ 6:

Δύο ορθογωνικά σπίτια πλαισιώνουν αμφοτερόπλευρα τον αμυντικό πύργο. Αρχιτεκτονική λύση σε περίπτωση διεύρυνση της οικογένειας οπότε το αρχικό σπίτι δεν επαρκούσε. Δικαίωμα στη χρήση του πύργου είχαν οι κύριοι και των δύο σπιτιών.
ΣΧΗΜΑ 7:

Τα δύο σύμφυτα σπίτια στον αμυντικό πύργο είναι κάθετα μεταξύ τους ώστε να δημιουργείται ορθή γωνία.
ΣΧΗΜΑ 8:

Σπάνιος τύπος μανιάτικου οχυρωμένου σπιτιού με τον τετράπλευρο πύργο στη μέση του μήκους της στέγης του σπιτιού.
(από το βιβλίο ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ, Φρουροί από πέτρα, Nικόλαου Βασιλάτου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: