ΚΟΥΤΟΥΛΟ ΔΕΝΔΡΟ

Μικρός ορεινός οικισμός του Δ.Δ. Σιδηροκάστρου, τον οποίο θα συναντήσουμε σε ύψωμα στα δεξιά μας καθώς ανεβαίνουμε για Σκιαφάνικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: